Psychiatrie en psychotherapie praktijk De Weg

Ik stel me graag aan u voor

Mijn naam is Katayoun Houshang Pour en ik ben sinds 1994 Psychiater. Praktijk De Weg bestaat sinds 2005.

Ik ben lid van: NVvP, KNMG, en DGPPN
Mijn BIG-nr. is: 99054829801

Mijn diensten aanbod:

 • Diagnostiek
 • Indicatiestelling
 • Psychofarmacatherapie (instellen op passende medicatie)
 • Advisering en zo nodig doorverwijzing naar gepaste of aanvullende zorgvorm
 • Psycho-educatie

Doelgroep : Alle personen vanaf 18 jaar
Behandeltalen : Nederlands, Farsi (Iraans), Duits

Contracten & Wachttijden

De wachttijden zijn bijgewerkt 01-12-2023.

 • Multizorg (alle bijbehorende verzekeraars): 40weken / Website
 • VGZ Zorgverzekeraars: 40 weken / Website
 • DSW Zorgverzekeraars: 40 weken / Website
 • CZ Zorgverzekeraars: 40 weken / Website
 • ONVZ Zorgverzekeraars: 30 weken / Website
 • OWM Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraars: 40 weken / Website
 • RMA Zorgverzekeraars: 40 weken / Website

De behandeling

Individueel , professioneel en kleinschalig

Iedereen is uniek en hier dient de behandeling dan ook rekening mee te houden. Dit in tegenstelling tot een protocollaire behandeling.

Uiteraard houd ik hierbij rekening met de professionele standaarden van mijn vak.

Het kleinschalige behandelkader voegt iets toe als het om de bescherming van uw privacy gaat.

Het eerste gesprek

Komt u voor het eerst naar praktijk De Weg, neemt u dan het volgende mee:

 • Verwijsbrief van de huisarts of andere gespecialiseerde arts voor gespecialiseerde zorg ( SGGZ)
 • Legitimatiebewijs
 • Verzekeringspas
 • Recent patiëntenpaspoort of lijst met medicijnen die u gebruikt van uw apotheek

Vergoeding van de zorg

Wat is een zorgprestatiemodel?
U kunt meer informatie vinden over het zorgprestatiemodel op de website www.zorgprestatiemodel.nl.

Wanneer komt de rekening?
Na iedere contact wordt een rekening automatisch naar uw zorgverzekeraar verzonden.

Wat wordt er vergoed?
Doorgaans wordt de diagnostiek en behandeling vergoed (dit na aftrek van uw eigen risico) wanneer uw zorgverzekeraar een contract heeft met de zorgaanbieder. Dit kunt u navragen bij uw verzekering of bij uw zorgaanbieder.

Wisselen van verzekering
Neem bij het wisselen van verzekering altijd even contact op met uw zorgaanbieder (mij). Zo bent u zeker dat het wisselen van verzekering geen gevolgen heeft voor de vergoeding van uw behandeling.


Praktijk De Weg

Flinkstraat 18, 6165AB, Geleen
praktijkdeweg@xs4all.nl

Heeft u ongenoegen of klacht te vermelden?

Breng uw ongenoegen of klacht tot uitspraak met mij. Als er klachten zijn of over hetgeen ik als psychiater doe, stel ik het op prijs als u dat met mij wilt bespreken. U kunt uw klacht ook schriftelijk kenbaar maken. Ik neem dan contact met u op.

Ik ben aangesloten bij klachtenregeling van NVVP. Voor de klachtenregeling van NVVP klikt u hier.